Word vriend

De Stichting Vrienden van KOV Utrecht is bedoeld als financieel vangnet voor het koor. Vaste donateurs krijgen korting en gereserveerde plaatsen bij concerten.

Vrienden van de KOV Utrecht

Onze stichting, opgericht in 1978, is een financieel vangnet voor de KOV Utrecht en maakt dankzij haar donateursgelden speciale projecten van de KOV mogelijk. Zo is ten behoeve van de website van KOV Utrecht, bijgedragen aan de professionele audio/video-opname van het jubileumconcert in de Jacobikerk te Utrecht. Daarnaast heeft de stichting een benefietconcert door KOV Utrecht financieel mogelijk gemaakt. Voor toekomstige projecten denken we aan stemtrainingen voor het verhogen van de koorkwaliteit, concerten op een bijzondere locatie, publicitaire acties, etcetera.

Zowel interne donateurs (koorleden) als externe donateurs (familie, belangstellenden) dragen met kleine of grotere bedragen bij aan de stichtingsgelden. Wij zijn blij met elke gift.

Naast donateurs kent onze stichting ook VRIENDEN VAN DE KOV (vanaf € 35,- per jaar) waarvoor speciale faciliteiten gelden, zoals

  • tijdig toezenden van data en programma van de concerten
  • van tevoren toezenden van 1 programmaboekje
  • twee goede, gereserveerde plaatsen per concert
  • twee toegangskaarten tegen een lager tarief

Meld u aan als Vriend

Het bankrekeningnummer is NL 87 RABO 0341 4114 26 ten name van de Stichting Vrienden van de KOV Utrecht. Zodra uw betaling van minimaal € 35,- is ontvangen bent u officieel Vriend van de Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht.

Wij hopen op veel Vrienden om nog meer mooie projecten van de KOV Utrecht te kunnen verwezenlijken.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Athy de With, voorzitter

 

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Schrijf het bedrag over aan NL 87 RABO 0341 4114 26 ten name van de Stichting Vrienden van de KOV Utrecht. Zodra uw betaling van minimaal € 35,- is ontvangen bent u officieel Vriend van de Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht.