Historie

landing-historie_oude-fotoOpgericht in 1853

De Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht begon in 1853 als Utrechtsche Vereeniging voor Kerkgezang. Voornaamste doel van het koor was het zingen in de kerken van psalmen en gezangen verbeteren.

Muziekbeoefening was in die tijd vooral een zaak van de gegoede burgerij. En zingende mannen in de kerk in die tijd worden gekenschetst ‘Als koeijen die naar de stal verlangen’.  Daar wilde Kerkgezang iets aan doen.

landing-historie_concertprogrammaNiet alleen kerkmuziek

Al snel werd het repertoire uitgebreid: in 1858 werd besloten om “de helft van de repetitie met Koraalgezang te vullen en de andere helft met Feestgezang of andere muziek”. Vanaf dat jaar werd ook ieder jaar een Feestelijke Bijeenkomst georganiseerd. Op zo’n feestavond werden “de vriendschappelijke gesprekken afgewisseld door gezang en uitmuntend voorgedragen dichtstukken door onderscheidene leden. In ongestoorde vreugde was de vergadering tot laat in de nacht bijeen”.

In de 19e eeuw werden veel uitvoeringen gegeven t.b.v. liefdadige instellingen  als de Diaconie, de Haveloze School, het Wezen- of Blindeninstituut en de Vereniging voor Drankafschaffing.

In 1908, dus na 55 jaar, ontving het koor het predicaat Koninklijk. Voortaan mocht het zich noemen Koninklijke Utrechtsche Vereeniging voor Kerkgezang. In de jaren ’20 en ‘30 bloeide het koorleven. Het koor had zich inmiddels ontwikkeld tot een groot Oratoriumkoor. In 1935 werd dan ook de naam veranderd in Koninklijke Oratorium Vereeniging “Kerkgezang”. Het woord “Kerkgezang”is officieel pas in 2016 geschrapt uit de naam.

Tweede Wereld Oorlog

In de jaren ‘30 werd het KOV bekend om haar uitvoeringen van de Mattheuspassion met zeer veel toeschouwers. In 1941/1942 kwamen ongeveer 3000 luisteraars in twee avonden!
Inmiddels was de Cultuurkamer van de Duitse bezetter opgericht, waar iedere culturele vereniging bij moet aansluiten. Per referendum wordt aan de koorleden gevraagd wat ze er van vinden. Unaniem stemmen alle leden tegen. Het koor kwam niet meer bij elkaar, maar het bestuur ontmoette elkaar wel enkele keren in het geheim.

Op 19 juni 1945 komt het koor voor het eerst weer bij elkaar. Er wordt begonnen met Psalm 150 en Wilhelmus, het 6e couplet. De aanwas van leden in 1945 was aanzienlijk: in november 1945 telde het koor 174 leden!!! Op 12 september begonnen de repetities weer.

landing-historie_jubileum160 jaar traditie

Het 100-jarig jubileum in 1953 werd groots, plechtig en feestelijk gevierd. Het programma duurde 12 dagen en bestond uit verschillende onderdelen, waaronder een receptie, een borrel en diner, een jubileum-uitvoering (Missa Solemnis van Beethoven) en een feestavond.

In 1958 had het KOV sinds 50 jaar het predicaat Koninklijk. Tijdens het Jubileum Concert werd Die Schöpfung van J. Haydn ten gehore gebracht. Datzelfde stuk zongen we ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan op 9 november 2013 in de Jacobikerk met 3 solisten en begeleiding van het USConcert.