Vertalingen Utrecht 900 repertoire

Musiciens qui chantez à plaisir – Johan Wagenaar (tekst uit een chanson van Hubert Waelrant)

Musiciens qui chantez à plaisir,
Qui gringotez, refringotez la note.
Prenez un ton plus doux, et à loisir, 
Signifiant ce que le chant dénote,
Accordez-vous, ainsi que la linote
Qui prend plaisir en son chant gracieux.
Soyez experts des oreilles et des yeux,
Ou autrement il vaudrait mieux vous taire.
Et je vous prie, que vous soyez soigneux 
De ne chanter, que vous n’avez à boire.
Musici, zangers voor het plezier
jullie knauwen en kwelen de noten.
Zing een toontje lager, zodat in de zwier
de sfeer van het lied wordt ontsloten,
stem je af met soortgenoten,
zoals vogels in hun sierlijke koor.
wees vaardig met oog en oor,
anders kun je beter niet klinken.
En zorg er alsjeblieft goed voor  
om niet te zingen zonder iets te drinken. 

Te Deum Laudamus – Utrecht te Deum – van Georg Friedrich Händel

We praise Thee, O God; we acknowledge Thee to be the Lord
All the earth doth worship Thee, the Father everlasting
To Thee all Angels cry aloud, the Heavens and all the Powers therein
To Thee Cherubim and Seraphim continually do cry
Holy, Holy, Holy Lord God of Sabaoth
Heaven and earth are full of the Majesty of Thy Glory
Wij prijzen U, o God. Wij erkennen dat U de Heer bent.
Heel de aarde eert U, eeuwige Vader
Tot U roepen alle engelen, de hemelen en alle machten.
Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen onophoudelijk:
Heilig, heilig, heilig de Heer de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.