Giften

Voor het op peil houden en bevorderen van de kwaliteit van ons koor en voor de uitvoeringen is veel geld nodig. Draagt u Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht een warm hart toe en wilt u ons helpen onze doelstellingen te realiseren steun het koor dan met een gift.

Belastingaftrek

Als u voor een periodieke schenking kiest, levert dat niet alleen ons koor voordeel op. Het levert u belastingvoordeel op als u minimaal 5 jaar een vast bedrag geeft.

Bedrijfssponsor worden

Ook bedrijven kunnen ons steunen. Door een gift te doen of te adverteren in het programmaboekje bij concerten.

Voor meer informatie over sponsoren of doneren kunt u contact opnemen met onze secretaris Annelies Bannink op kovutrecht@gmail.com.
Het bankrekeningnummer van onze vereniging is: NL29 INGB 0000 313875 t.n.v. Koninklijke Oratorium Vereniging Utrech